Auris Taalfontein Aurislogo

Overgang naar voortgezet onderwijs

Voor leerlingen die in het nieuwe schooljaar twaalf jaar worden, is er de procedure eindschoolverlaters (ESV). Deze procedure start in januari in het schooljaar ervóór. Het uitstroomniveau van de leerling staat in het ontwikkelingsperspectief. Dit bespreken wij met de leerling en de ouders. Samen kijken we welk vervolgonderwijs het beste past bij de leerling. In de ESV-groepen werkt de leerling naar de overstap naar het voorgezet onderwijs. Wij bespreken met de leerling wat hij moeilijk vindt. Daar gaan we aan werken. Wij toetsen of de leerling het gewenste uitstroomniveau kan halen en we kijken waar eventueel nog intensieve zorg of aandacht nodig is.

Ook doen de eindschoolverlaters na de herfstvakantie in groep 8 het Drempelonderzoek. Wij testen hen dan op technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Deze uitslag geeft ook een beeld van welke vorm van voorgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2014-20145 is van de tussentijdse uitstroom 65% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 77%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 66%. 

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 75% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2013-2014 is 69% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2014-2015 lag dit percentage op 65%. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 66%.

Eind schooljaar 2016-2017 zijn er 14 leerlingen vanuit groep 8 uitgestroomd naar vervolgonderwijs. Hieronder geven wij aan naar welk vervolgonderwijs ze zijn uitgestroomd en of ze het uitstroomadvies dat wij met ouders en hen in groep 6 hebben besproken ook gevolgd zijn. De Auris Taalfontein  streeft ernaar dat we vanaf groep 6 een goed uitstroomadvies vaststellen en werken ernaar dat de leerlingen zo op een juiste plek terecht komen die bij hen past. We stellen vanaf groep 6 de norm dat we > (of gelijk aan) 90 % op of boven het niveau behalen van het in groep 6 gegeven uitstroomadvies. 

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 27 van de 28 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 96%. Er zijn geen leerlingen die niet bestendigd zijn. Voor 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 38 van de 45 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 84%. Bij 5 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 11%. Voor 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 47 van de 50 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 94%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 2%. Voor 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

 • Taal
 • Taal

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Samen
 • Samen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Kennis delen
 • Kennis delen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Liefdevol
 • Liefdevol

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • DCCookieLaw