Groepsindeling

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten:

  • Leeftijd van de leerling.
  • Taalbegrip van de leerling met daarbij rekenlezen en begrijpend lezen.
  • Intelligentie van de leerling.
  • Technisch lezen niveau van de leerling.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Wij werken in niveaugroepen. Om dat te kunnen doen, hebben wij schoolbreed blokuren voor technisch lezen, spellen en rekenen. Ons uitgangspunt is om leerlingen zoveel mogelijk lessen te laten volgen in hun eigen groep. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is vijftien leerlingen.