Groepsindeling

Groepsindeling

Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten:

  • Leeftijd van de leerling.
  • Taalbegrip van de leerling met daarbij reken, lezen en begrijpend lezen.
  • Intelligentie van de leerling.
  • Technisch lezen niveau van de leerling.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

De gemiddelde groepsgrootte op onze school is vijftien leerlingen.