Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig aan ons doorgeeft. Wij weten ook graag de gegevens van uw zorgverzekering. Jaarlijks vragen wij u persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Overblijven

Iedere dag eten wij fruit in de klas.  Indien nodig kunt u het fruit geschild meegeven aan uw kind. Alle leerlingen blijven de hele schooldag op school. Dat betekent dat ze op school eten, ook op woensdag. Tijdens de middagpauze eten en drinken de leerlingen de zelf meegebrachte lunch op. Bij voorkeur bruin brood met korst. Na de lunch gaan de leerlingen naar buiten. Bij slecht weer spelen de leerlingen binnen.

Middels de steun van het Jeugd Educatie Fonds kunnen wij nu elke dag schoolfruit aanbieden aan de leerlingen.

Voor de kleuters zijn er 3 drinkmomenten, voor de andere groepen 2. De kleuters hebben aan het einde van de dag hun extra drinkmoment.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Alle leerlingen worden op de foto gezet en er wordt een groepsfoto gemaakt.

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, dan kunt u vervoer met een taxi of busje aanvragen bij uw gemeente. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. De chauffeurs brengen de leerlingen op het schoolplein. Bij het ophalen wachten de chauffeurs op het schoolplein. Kinderen die met de fiets komen, maken gebruik van de fietsenstalling. We letten goed op, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de fietsen. Ouders die hun kind met de auto brengen en halen, wachten bij het ophalen op het schoolplein tot hun kind naar buiten komt. Leerlingen die zelfstandig reizen, wachten op het schoolplein totdat zij naar binnen mogen.

 

Het eerste stuk parkeerruimte, vlak naast de school, wordt de hele dag vrijgehouden voor het in- en uitstappen (taxi en bussen) door de leerlingen. Dit zijn de parkeerhavens vanaf de ingang van de school tot en met de derde lantaarnpaal.

Verjaardag

Alle leerlingen mogen natuurlijk hun verjaardag vieren op school. Ouders van jonge leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn. In de groepen 1 en 2 maakt u hiervoor een afspraak met de leerkracht.

Bijzondere activiteiten

In de loop van het schooljaar organiseert onze school een aantal vaste activiteiten.

  • Schoolkamp voor de eindgroep(en)
  • Schoolreisje voor de andere groepen
  • Koningsdag, sport- en speldag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering voor leerlingen
  • Eindschoolverlatersfeest, eindmusical

 

Daarnaast hebben wij activiteiten voor bepaalde groepen.

  • Kunstzinnige activiteiten door de SKVR
  • Museumbezoek
  • Bezoek aan de kinderboerderij
  • Bezoek aan de bibliotheek

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Schoolgids en kalender

Schoolgids en kalender

Hieronder vind u onze schoolgids en kalender voor het huidige schooljaar. Hierin staan allerhande handige tips en ook alle vakanties worden hierin vermeld. De kalender vind u ook terug onder het kopje Jaarkalender