Auris Taalfontein Aurislogo

Groepsindeling

 Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten.

 • Leeftijd van de leerling.
 • Taalbegrip van de leerling met daarbij rekenlezen en begrijpend lezen.
 • Intelligentie van de leerling.
 • Technisch lezen niveau van de leerling.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Wij werken in niveaugroepen. Om dat te kunnen doen, hebben wij schoolbreed blokuren voor technisch lezen, spellen en rekenen. Ons uitgangspunt is om leerlingen zoveel mogelijk lessen te laten volgen in hun eigen groep. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is vijftien leerlingen.

 • Taal
 • Taal

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Samen
 • Samen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Kennis delen
 • Kennis delen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Liefdevol
 • Liefdevol

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • DCCookieLaw