Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

Heeft u belangstelling voor of vragen aan de locatieraad of wilt u meehelpen met de activiteiten van de ouderraad? Laat het ons weten.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen bij Auris Taalfontein is Beatrijs Smits van Oyen (b.smitsvanoyen@auris.nl).

Coördinator veiligheid

Ellen Neele (e.neele@auris.nl)

Aanspreekpersoon bij pesten

Krijgt u signalen dat uw kind structureel wordt gepest? Wij horen dit dan graag van u. Aanspreekpunt bij pesten is Beatrijs Smits van Oyen. Ons pestprotocol vindt u op onze website (onze-school/afspraken-en-regels).