Leerlijnen

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepshandelingsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

In de begeleiding aan leerlingen bieden wij vijf mogelijkheden.

 • Intensieve zorg
  Deze zorg helpt de leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in. Leerlingen met intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.
 • Zeer intensieve zorg
  De leerling krijgt een individueel handelingsplan met een eigen aanpak en soms ook eigen doelen. Deze zorg bieden wij jonge leerlingen altijd op het gebied van taal. Voor andere vakken maken wij deze keuze niet in de lagere groepen. De methodes die wij voor deze vakken gebruiken, bieden voldoende mogelijkheden om alle kinderen verder te helpen. Voor oudere kinderen kunnen wij intensieve zorg inzetten bij de hoofdvakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, leren lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen met zeer intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.
 • Kiezen voor een lager aanbod
  Bij deze vorm bieden wij de leerstof vertraagd aan. Dit doen wij bij leerlingen die om aanwijsbare redenen niet mee kunnen komen in het basisaanbod. Bij jonge leerlingen maken wij deze keuze liever niet. Leerlingen met een lager aanbod volgen het minimum aanbod of het lager dan minimum aanbod uit de leerlijnen.
 • Zorg aan leerlingen bij wie het erg goed gaat
  Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. In de groepen 1 tot en met 4 kiezen wij er meestal voor leerlingen wat minder uitleg te geven of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod. Dit is ook een mogelijkheid voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Heeft de leerling meer uitdaging nodig? Dan kunnen wij een verdiepend  aanbod aanbieden.

De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

Leerroutekaarten

Urentabel

Digitale geletterdheid

Binnen Auris Taalfontein zijn we op het gebied van digitale geletterdheid altijd in ontwikkeling. Dit doen we voor de medewerkers door middel van trainingen en begeleiding.

Ter ondersteuning van ons  onderwijs maken we gebruik van digiborden, I-pads en laptops. ook hanteren wij de leerlijn digitale geletterdheid. Zo helpen we de leerlingen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de huidige maatschappij.

Thinking 4 learning

Op Auris Taalfontein werken wij met het concept Thinking for Learning. Thinking for Learning bestaat uit denkvaardigheden, strategieën en coöperatieve structuren, waarmee wij leerlingen aanzetten tot kritisch denken, logisch redeneren, creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en communiceren. Deze vaardigheden behoren tot de 21th century skills.  Om deze vaardigheden concreet te maken, werken wij met zeven dieren die allemaal voor een leerspier staan.

 

·         De spin – verbinden – door deze spier te trainen, kun je woorden beter met elkaar verbinden. Het helpt je taal makkelijker te onthouden en te begrijpen.

·         De uil – reflecteren – door deze spier te trainen, leer je goed naar jezelf te kijken. Het helpt je te weten hoe je leert.

·         De schildpad – doorzetten – door deze spier te trainen, leer je dat je kunt doorzetten, ook als je het moeilijk vindt.

·         De rups – ontwikkelen – door deze spier te trainen, weet je hoe je moet leren. Het helpt je te geloven in jezelf.

·         De kat – vragen stellen – door deze spier te trainen, zul je zien dat je vragen wilt stellen en op onderzoek uit wilt gaan.

·         De aap – ontwerpen – door deze spier te trainen, leer je je fantasie te gebruiken. Je krijgt hierdoor meer ideeën.

·         De bij – samenwerken – door deze spier te trainen, leer je goed met een ander te werken en van een ander te leren.

Deze zeven leerspieren worden geïntegreerd getraind en komen dus in alle vakgebieden (zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie) terug. Hierdoor worden leerlingen zich bewust van het eigen leervermogen en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Zij groeien in hun schoolse en persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelen zich tot bewuste, verantwoordelijke, kritische, sociale, creatieve en nieuwsgierige volwassenen.