Auris Taalfontein Aurislogo

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen met elkaar, maar ook met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een zeer centrale plaats in. Wij gebruiken Denk Stimulerende Gespreksmethodieken en Totale Communicatie. Hiermee stimuleren wij de leerlingen actief de taal te gebruiken en zich te uiten. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan het aanleren van de sociale vaardigheden.

De lesstof in de klas is vergelijkbaar met die van een reguliere school. Elk kind werkt volgens zijn of haar arrangement. Door structuur te bieden en duidelijke regels te stellen, creëren wij een veilige leeromgeving. Iedere groep werkt met een vast programma wat gevisualiseerd wordt middels pictogrammen of geschreven taal. Ook zijn er duidelijke regels en afspraken. Onze lesactiviteiten zijn gestructureerd. Ze verlopen altijd in een vooraf afgesproken volgorde en met een vastgestelde manier van werken. De inrichting van onze klaslokalen draagt bij aan een rustige en overzichtelijke leeromgeving. Leermaterialen hebben een vaste plek. Wij beperken hiermee het aantal prikkels voor onze leerlingen.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, methodieken of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Taal
 • Taal

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Samen
 • Samen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Kennis delen
 • Kennis delen

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • Liefdevol
 • Liefdevol

  Wij werken samen met de leerlingen en met de ouders aan de taalontwikkeling. Dit doen we vanuit onze betrokkenheid bij de leerling. Wij delen hiervoor onze kennis met de leerlingen en met elkaar. Ook bieden wij uitdagend onderwijs in een veilige omgeving.

 • DCCookieLaw